Dobrodošli!

Prema Prostornom planu Šibensko-kninske županije (članak 117., stavak 10.), Perolin gat u mjestu Prvić Šepurine definiran je kao “Luka otvorena za javni promet na području županije”, a detaljni smještaj luke i uvjeti smještaja sadržaja u luci trebaju biti određeni u Prostornom planu uređenja općina i gradova – PPUO/G. .

Iako marina na ovoj lokaciji nema potporu MO Prvić Šepurine ni konzervatorskog odjela Ministarstva kulture ipak je uključena u Prostorni plan Grada Vodica (II. izmjena), kao Luka nautičkog turizma – marina najniže kategorije.

Prema Prostornom planu Grada Vodica, dakle, dozvoljena je realizacija marine Perolin gat u površini do max. 1,5 ha moguća je unutar akvatorija maksimalne površine 3,0 ha unutar koje je potrebno osigurati i površine za planiranu luku otvorenu za javni promet i sportsku luku.

Za one koji ne znaju, 3 hektara je 30.000 kvadratnih metara (ili 4 nogometna igrališta).

Dopustimo li ovakvu megalomansku i nimalno prikladnu marinu, Prvić će postati betonirani parking, nepovratno će mu se narušiti vizura i postepeno će se ekološki potpuno uništiti, a onda ni gostiju, ni radnih mjesta a ni otoka.

Pridruži nam se i zajedno sačuvajmo ovaj biser od devastacije!